< << >> >

NOS 246

13:59:25



 NPO 2





14.30-15.21 uur ANDERE TIJDEN SPECIAL
(HH)
Geschiedenisprogramma.

Lekkende tenten

In de jaren 90 is er een asielcrisis
door de oorlog in toenmalig
Joegoslavië.COA-directeur Erry Stoové
en minister Hedy d'Ancona hebben er
hun handen vol aan.De Centrumpartij
is vrijwel de enige partij die de
asielopvang wil beperken,maar ook in
de ministerraad worden zorgen geuit.

Als in 1996 weer fors minder
asielzoekers naar Nederland komen
bezuinigt de overheid op locaties en
personeel.

index tv 200 radio 250 NTR


volgende

nieuws

index tv

weer