< << >> >

NOS 105

21:38:12



"Wachtlijst nekt verlof gevangene"

Gewelds- en zedendelinquenten kunnen
vaak niet op verlof omdat ze volgens
nieuwe regels eerst door een psycholoog
moeten worden beoordeeld,schrijft NRC.

In 2021 werden de regels voor verloven
uit forensische klinieken aangescherpt.
Onbedoeld zou dat te ruim zijn gebeurd.
Daardoor moeten nu alle gedetineerden
die ernstige gewelds- en zedendelicten
hebben gepleegd worden beoordeeld,ook
als ze elders vastzitten.

De instellingspsychologen kunnen al dat
werk niet aan,waardoor wachtlijsten van
maanden zijn ontstaan.Verloven zijn van
belang voor een veilige terugkeer in de
maatschappij,zeggen deskundigen.



volgende

nieuws

weer&verkeer

sport