< << >> >

NOS 325

21:45:04



KRO PASTORAAT



KRO Eucharistieviering,Geloofsgesprek
en donaties

KRO Eucharistieviering,Geloofsgesprek
en donaties.Voor pastorale vragen kunt
u bellen met 035.6713113.

Donaties:NL14 INGB 0009 110 299 t.n.v.
Landelijke Instel. RK Pastoraat
Hilversum o.v.v. 'Ondersteuning
pastoraat'

KRO Pastoraat,Postbus 200,1200 AE
Hilversum,

eucharistieviering*kro-ncrv.nl
www.kro.nl/katholiek

Geloofsgesprek en eucharistieviering:
iedere zondag om 09.45 u / 10.00 u NPO2



volgende

index tv

index radio

nieuws