< << >> >

NOS 110

17:14:27



Emissiearme stal niet zo effectief

Emissiearme stallen,die zijn bedoeld
om de uitstoot door vee te beperken,
leveren vaak veel minder stikstofwinst
op dan wordt geclaimd.Dat is gebleken
uit onderzoek van de Wageningen
Universiteit,waarvan de uitkomsten deze
week door het RIVM zijn gedeeld met de
Tweede Kamer.

De uitstoot is gemiddeld twee keer zo
hoog als wordt geclaimd,komt naar voren
uit het onderzoek.Boeren krijgen
subsidie voor de bouw van deze stallen,
waarin mest en urine worden gescheiden
zodat er minder ammoniak vrijkomt.

In Noord-Brabant zijn emissiearme
stallen vanaf 2024 verplicht.



volgende

nieuws

weer&verkeer

sport