< << >> >

NOS 109

23:05:39



CPB:koopkracht dit jaar 6,8% omlaag

Zonder nieuw beleid is de koopkracht
van huishoudens dit jaar 6,8 procent
lager,om in 2023 met 0,6 procent maar
licht te herstellen.Dat staat in nieuwe
ramingen van het Centraal Planbureau.

De inflatie blijft langere tijd hoog:
over 2022 verwacht het CPB 9,9 procent
inflatie en voor 2023 4,3 procent.Mede
hierdoor neemt de armoede toe,stelt het
CPB.Volgend jaar heeft 7,6 procent een
inkomen onder de armoedegrens.

De werkelijke omvang van de daling van
de koopkracht is nog afwachten:in Den
Haag wordt gesproken over stappen om de
pijn te verzachten.Op Prinsjesdag komt
het CPB met een update van de ramingen.

 zie ook 110



volgende

nieuws

weer&verkeer

sport