< << >> >

NOS 104

20:19:22



COA uit kritiek op nieuwe asielwet

Het COA uit kritiek op de asielwet
die ervoor moet zorgen dat er voldoende
opvangplekken voor asielzoekers komen.
De uitvoeringsinstantie waarschuwt in
een uitgebreide reactie waarover Trouw
bericht dat de nieuwe wet mogelijk niet
voldoende gaat helpen.

Met de asielwet kunnen gemeenten door
de staatssecretaris worden gedwongen
asielzoekers op te vangen als ze voor 1
mei geen opvangplan hebben.Ze krijgen
een bonus als ze 5 jaar opvang bieden.

Het COA is bang dat gemeenten te veel
tijd krijgen om af te wachten.Ook maakt
de instantie zich zorgen over de opvang
van minderjarige asielzoekers.



volgende

nieuws

weer&verkeer

sport